2. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 17. 12. 2018

Upraveno: 04.12.2019

POZVÁNKA

2. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 17.12.2018 v 09:00 hodin
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

 

Program

1.

Zahájení, Složení slibu člena zastupitelstva města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková

5.

Rozpočet města Opavy na rok 2019, Rozpočtový výhled 2020-2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler

6.

Smlouvy - Přímá podpora z rozpočtu 2019
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler

7.

Kino Mír - navýšení dotace na rok 2018
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Dagmar Šteyerová

8.

Dotace ostatní - ANIMA VIVA z.s. - nákup automobilu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Dagmar Šteyerová

9.

Stavba pro školní a rekreační tělovýchovu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Miroslava Konečná

10.

Realizace investičních akcí v roce 2019
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Jana Onderková

11.

Investiční akce - seznam projektových dokumentací na rok 2019
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Jana Onderková

12.

Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

13.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - návrh na odvolání a volbu zástupce města v ostatních orgánech obchodní společnosti
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

14.

ELIO Slezsko a.s. - návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech obchodní společnosti
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

15.

Informace o změnách zástupců města v ostatních orgánech obchodních společností
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

16.

Sdružení historický sídel Čech, Moravy a Slezska - zastupování města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

17.

Turistická oblast Opavské Slezsko - zastupování města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

18.

Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy do Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Martina Heisigová

19.

Členství v Řídícím výboru integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Martina Heisigová

20.

Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy do Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s.
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Martina Heisigová

21.

Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investičních akcí základních škol
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

22.

Majetkové záležitosti I.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

23.

Majetkové záležitosti II.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

24.

Majetkové záležitosti III.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

25.

Majetkové záležitosti IV.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

26.

Majetkové záležitosti V.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

27.

Majetkové záležitosti VI.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics
přizváni Bc. Dalibor Majdanics

28.

Bezúplatný převod budovy bez čp/če v k.ú. Jaktař
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

29.

Obecně závazná vyhláška č. X/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Marie Vavrečková

30.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Marie Vavrečková

31.

Změna svěření úkolů náměstkům primátora
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

32.

Harmonogram termínů zasedání zastupitelstva v roce 2019
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

33.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

34.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

35.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

36.

Výzva participativního rozpočtu Nápady pro Opavu 2018, 2019
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Mgr. Veronika Bittová

37.

Ustanovení politika projektu Zdravé město a místní Agendy 21
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Mgr. Veronika Bittová

38.

Slezský fotbalový club Opava a.s. - návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech obchodní společnosti
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

39.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

40.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

41.

Městská policie Opava - informace (materiál zařazen do programu přímo na zasedání ZMO)
předkládá Ing. Radim Křupala, člen ZMO

 

42.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

   

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

 

Za správnost: Bc. Jana Müllerová, vedoucí oddělení organizačního