32. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 18. 6. 2018

Upraveno: 04.12.2019

Opava 6. 6. 2018

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

32. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 18. 6. 2018 v 9:00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

Ing. Radim Křupala v. r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

32. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 18. 6. 2018

1/32      Zahájení            

2/32      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise                       

3/32      Schválení programu ZMO

4/32    Závěrečný účet SMO za rok 2017

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová, pí Ivana Zapletalová,

Pavla Kostrhounová Dis., Bc.  Andrea Hlávková, pí Renata Hudečková, odbory MMO a MP, MČ,  příspěvkové organizace SMO, obchodní organizace

5/32      Schválení účetní závěrky SMO k rozvahovému dni 31. 12. 2017

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Zuzana Hendrychová, pí Eliška Kučerová

6/32      Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních služeb na rok 2018

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Čermínová, Mgr. Monika Svrčková

7/32      Přehled finančních závazků SMO v sociální oblasti

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Čermínová, Mgr. Monika Svrčková

8/32      Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2019

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Čermínová, Mgr. Monika Svrčková

9/32      Městské lesy Opava – zřizovací listina

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Ladislava Halfarová

10/32    Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ Opava-Kylešovice

             písemně předkládá p. Josef Stiborský

             zpracovaly Ing. Andrea Štenclová, Ing. Eva Dostálová          

11/32    Smlouvy o půjčce pro školské příspěvkové organizace

             písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovala Ing. Andrea Štenclová

12/32    Projekt „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Ing. Hana Šenková

13/32    Majetkové záležitosti

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

14/32    Kupní smlouva, k.ú. Malé Hoštice

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

15/32    Kupní smlouva, k.ú. Jaktař

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský,  Mgr. Ivana Sýkorová

16/32   Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území MSK 

            písemně předkládá p.Josef Stiborský

            zpracovali Bc. Jaroslav Vávra, pí Libuše Režnarová

17/32    Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2018–2022 - informace

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovala pí Renata Zahradníková

18/32    Aktualizace strategie destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracoval p. Jan Černý, Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s., ředitel

            materiál přímo na jednání zastupitelstva města stažen z programu

19/32    Cena Petra Bezruče

             písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovala Mgr. Jana Foltysová

20/32   Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací obchvatů města Opavy

             písemně předkládá p. Josef Stiborský

             zpracovali Bc. Jaroslav Vávra, Ing. Dalibor Novotný, Ing. Rudolf Klein

21/32    Dotace ostatní

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

22/32   Žádost o výjimku z rušení nočního klidu – Kupe               

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovala Mgr. Jana Foltysová

23/32   Memorandum Protipovodňová opatření na horním toku řeky Opavy a výstavba vodního díla Nové Heřminovy

           písemně předkládá Ing. Radim Křupala

24/32    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 11. 4. 2018 do 6. 6. 2018
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 20. 4. 2018 do 15. 6. 2018

písemně předkládá Ing. Radim Křupala            

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

25/32    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 11. 4. 2018

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovala pí Renata Zahradníková

26/32    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

písemně předkládá Ing. Radim Křupala 

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

27/32    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

zpracovala pí Renata Zahradníková

28/32    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

zpracovala pí Renata Zahradníková

29/32    Závěr

30/32    Dukelská kasárna

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

             materiál zařazen na program zastupitelstva města přímo na jednání dne 18. 6. 2018

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 32. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 18. 6. 2018

1. část 

1/32      Zahájení

2/32      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/32      Schválení programu ZMO

2. část

primátor města Ing. Radim Křupala - I. část – finanční záležitosti

  4/32   Závěrečný účet SMO za rok 2017

  5/32    Schválení účetní závěrky SMO k rozvahovému dni 31. 12. 2017

21/32    Dotace ostatní

3. část

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

  9/32    Městské lesy Opava – zřizovací listina

13/32   Majetkové záležitosti            

14/32    Kupní smlouva, k.ú. Malé Hoštice

15/32    Kupní smlouva, k.ú. Jaktař

4. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

12/32    Projekt „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“

18/32    Aktualizace strategie destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko (staženo)

30/32    Dukelská kasárna

5. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

  6/32    Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních služeb na rok 2018

  7/32    Přehled finančních závazků SMO v sociální oblasti

  8/32    Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2019

10/32    Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ Opava-Kylešovice

11/32    Smlouvy o půjčce pro školské příspěvkové organizace

16/32   Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území MSK

20/32   Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací obchvatů města Opavy

6. část

primátor města Ing. Radim Křupala - II. část 

19/32    Cena Petra Bezruče

22/32   Žádost o výjimku z rušení nočního klidu – Kupe

23/32    Memorandum protipovodňová opatření na horním toku řeky Opavy a výstavba vodního díla Nové Heřmínovy

24/32    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 11. 4. 2018 do 6. 6. 2018
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 20. 4. 2018 do 15. 6. 2018

26/32    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

7. část – Ostatní

17/32    Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2018–2022 - informace

25/32    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 11. 4. 2018

27/32    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

28/32    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

29/32    Závěr

V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka

28/32 Dotazy, připomínky a podněty občanů města (od 13.00 hodin do 13.30 hodin)