33. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 8. 8. 2018

Upraveno: 04.12.2019

Opava 27. 7. 2018

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

33. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na středu dne 8. srpna 2018 v 16:00 hodin

do zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky,  Horní nám. 69

Ing. Radim Křupala v. r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

33. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 8. srpna 2018

1/33      Zahájení            

2/33      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise                       

3/33      Schválení programu ZMO

4/33      Podání žádosti o dotaci k projektu „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice, I. etapa“

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Ing. Hana Šenková

5/33      Souhlas se zákazem zcizení a zatížení pozemků služebností stezky a cesty

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

6/33      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

7/33      Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 33. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 8. SRPNA 2018

1. část 

1/33      Zahájení

2/33      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/33      Schválení programu ZMO

2. část

4/33      Podání žádosti o dotaci k projektu „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice, I. etapa“

5/33      Souhlas se zákazem zcizení a zatížení pozemků služebností stezky a cesty           

3. část

6/33      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

7/33      Závěr