35. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 4. 10. 2018

Upraveno: 04.12.2019

                  

 

              Opava 26. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

35. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na čtvrtek dne 4. října 2018 v 16:00 hodin

do zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69

Ing. Radim Křupala v. r.

primátor                                                                  

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

35. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 4. října 2018

1/35      Zahájení            

2/35      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise                       

3/35      Schválení programu ZMO

4/35      Prodej podílu ve Slezském fotbalovém clubu Opava a.s.

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

5/35      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

6/35      Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 35. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 4. ŘÍJNA 2018

1. část 

1/35      Zahájení

2/35      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/35      Schválení programu ZMO

2. část

4/35      Prodej podílu ve Slezském fotbalovém clubu Opava a.s.           

3. část

5/35      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

6/35      Závěr