8. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 7. 10. 2019

Upraveno: 04.12.2019

POZVÁNKA

8. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 7.10.2019 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

 

Program

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková

5.

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace TJ Slavia Malé Hoštice
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

6.

Slezský fotbalový club Opava a.s.
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

7.

Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

8.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

   

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

 

Za správnost: Bc. Jana Müllerová, vedoucí oddělení organizačního