Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva dne 24. 9. 2021

POZVÁNKA

19. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 24.9.2021 ve 13:00 hodin
v budově Hlásky, Horní náměstí 69, Opava

 

Návrh programu

 

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opava
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Bc. Jana Müllerová

3.

Volba členů návrhové komise z 19. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Bc. Jana Müllerová

4.

Schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Bc. Jana Müllerová

5.

Vybudování IN LINE AREÁLU v Městských sadech v Opavě
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Barbora Raidová

6.

Správní objekt sportovního areálu SK JANTAR Opava, z.s.
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Mgr. Petr Orieščík
zpracoval Ing. Jaromír Hudeček

7.

Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

8.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Tomáš Navrátil  v.r.
primátor města

Za správnost: Bc. Jana Műllerová, vedoucí oddělení organizačního

 

 

 

Ke stažení