Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva dne 20. 10. 2022

POZVÁNKA

1. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 20.10.2022 v 09:00 hodin

v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

 

Návrh programu

1.

Zahájení, státní hymna
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Složení slibu člena zastupitelstva města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

3.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

4.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

5.

Schválení programu ustavujícího (1.) zasedání zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

6.

Určení způsobu volby primátora města, náměstků primátora a dalších členů rady města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

7.

Stanovení celkového počtu členů rady města, stanovení počtu náměstků primátora a určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

8.

Volba primátora
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

9.

Volba náměstků primátora města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

10.

Volba dalších členů rady města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

11.

Určení 1. náměstka primátora, který bude zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti a určení pořadí zastupování ostatními náměstky primátora
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

12.

Pověření k řízení Městské policie Opava
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

13.

Svěření úkolů primátorovi města, náměstkům primátora a dalším členům Rady statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

14.

Finanční výbor Zastupitelstva statutárního města Opavy - zřízení výboru, určení počtu členů, volba předsedy a členů
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

15.

Kontrolní výbor Zastupitelstva statutárního města Opavy - zřízení výboru, určení počtu členů, volba předsedy a členů
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

16.

Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným zastupitelům a další zásady odměňování
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Ing. Magda Handlosová

17.

Stanovení termínu konání 2. zasedání zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

18.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

Ing. Tomáš Navrátil v.r.
primátor města

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost: Renata Žídková, odbor právní a organizační, samostatné pracoviště.

Videopřenos z jednání můžete sledovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.

Ke stažení