Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva dne 14. 11. 2022

POZVÁNKA

2. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 14.11.2022 v 16:30 hodin

v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

 

Návrh programu

 

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

5.

Dodatky ke smlouvám - Basketbalový klub Opava a.s., Slezský fotbalový club Opava a.s.,
Slezský FC Opava, z.s., Hokejový klub Opava s.r.o.

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

6.

Spoluúčast statutárního města Opavy na opravách kulturních památek v městské památkové zóně pro rok 2022
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Ing. arch. Lucie Langerová

7.

Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

8.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Tomáš Navrátil v.r.
primátor města

Za správnost: Renata Žídková, odbor právní a organizační, samostatné pracoviště

Ke stažení