Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva dne 7. 3. 2022

POZVÁNKA

21. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 7. 3. 2022 v 09:00 hodin
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

 

Návrh programu

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Renata Žídková

5.

Majetkové záležitosti - kupní smlouva, jejíž předmětem je prodej pozemků v lokalitě Bochenkova
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

6.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků funkčně souvisejících s domy U Černého mlýna v Komárově a v Pustých Jakarticích
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

7.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku na ul. Šeděnkova, spolu s pozemkem pod stavbou garáže na ul. Hany Kvapilové
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Taťána Tomšíková

8.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků pod garážemi v garážištích Jurečkova 2 a Hradecká, včetně podílů na příjezdových komunikacích
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

9.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita sídliště Kateřinky-západ)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Taťána Tomšíková

10.

Majetkové záležitosti - výkup pozemků, ul. Pod Háj, Opava - Zlatníky
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Ing. Radka Honková

11.

Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita sídliště Kateřinky)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Taťána Tomšíková

12.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku (lokalita Těšínská a Joži Davida)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Taťána Tomšíková

13.

Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků u kruhového objezdu směr Hradec nad Moravicí, na ulicích Vodní, Jaselská a Pod Lukami
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

14.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku ul. Holasická, Opava - Kateřinky, pozemku Opava - Jaktař
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Ing. Radka Honková

15.

Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků za účelem výstavby garáží v garážištích Hradecká, Zikova a Ovocná
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

16.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje a prodej části pozemku u domu Krnovská 57, Opava
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

17.

Majetkové záležitosti - prodej části pozemku, oblast Komárovské Chaloupky
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Ing. Radka Honková

18.

Kupní smlouva, bunkr k.ú. Kateřinky u Opavy
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Mgr. Ivana Sýkorová

19.

Dohoda o poskytnutí slevy z nájemného, Kulturní dům Na Rybníčku
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Mgr. Ivana Sýkorová

20.

Vyjádření souhlasu se záměrem směny pozemků a s doplatkem rozdílu ceny (směna s Ministerstvem obrany, Dukelská kasárna)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Mgr. Ivana Sýkorová

21.

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti - hrobka č. 13/roh.h/1
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Ing. Ladislava Halfarová

22.

Smlouva o výpůjčce a smlouva o budoucí kupní smlouvě - hrobka č. 9/roh.h/1
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Ing. Ladislava Halfarová

23.

Prominutí poplatků za byt č. 8 na adrese Dolní náměstí 25 v Opavě
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Jiří Lehnert

24.

Schválení smluv - Hasičský záchranný sbor, Záchranná služba, Slezská univerzita Opava
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracovala Dagmar Šteyerová

25.

Schválení smlouvy - Basketbalový klub Opava - dofinancování provozu 2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracovala Dagmar Šteyerová

26.

Dotace ostatní - Spolek Hrdinové - KILPI HEROES RACE 2022
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracovala Dagmar Šteyerová

27.

Dotace ostatní - Klub přátel zdravotně postižených dětí Eliška - projekt Slunce, voda, kamarádi
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracovala Dagmar Šteyerová

28.

"Vybudování rekreační oblasti "Stříbrné jezero" - 1. etapa" - nevymáhání smluvní pokuty
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Jana Onderková
zpracovala Ing. Jana Onderková

29.

"Písková - most" - prominutí pohledávky
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Jana Onderková
zpracovala Ing. Jana Onderková

30.

Realizace investičních akcí v roce 2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Jana Onderková
zpracovala Ing. Jana Onderková

31.

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava, "Kotlíkové dotace- 3. výzva"
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

32.

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové bezúročné půjčky
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

33.

Zpráva o provozu sdílených kol za rok 2021 na území statutárního města Opavy
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martin Dostál
zpracoval Ing. Jaromír Hudeček

34.

Slezský fotbalový club Opava a.s.
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Mgr. Petr Orieščík
zpracoval Mgr. Petr Orieščík

35.

Novela obecně závazné vyhlášky č. 9/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracovala Mgr. Renáta Mrákotová

36.

Návrh na zvolení přísedícího u Okresního soudu v Opavě na dobu 4 let
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Bc. Jana Müllerová

37.

Poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou ke dni ukončení funkce náměstka primátora
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Ing. Magda Handlosová

38.

Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2022-2026
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Renata Zahradníková

39.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracovala Bc. Jana Müllerová

40.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Renata Zahradníková

41.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Renata Zahradníková

42.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Renata Zahradníková

43.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Renata Zahradníková

44.

Hokejový spolek Opava, z. s.
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Ing. Michal Kokošek
zpracoval Ing. Michal Kokošek

45.

Dohoda o poskytnutí slevy z nájemného, Kolářská 5 a 7, Opava (kino Mír)

písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Mgr. Ivana Sýkorová

46.

Pomoc Ukrajině
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracovala Renata Zahradníková

47.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Ing. Tomáš Navrátil  v.r.
primátor města

Za správnost: Bc. Jana Műllerová, vedoucí oddělení organizačního

 

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka

Bod č. 43. „Dotazy, připomínky a podněty občanů města“

bude projednáván od 13:00 do 13:30 hodin

 

Videopřenos z jednání můžete sledovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.

Ke stažení