Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva dne 11. 4. 2022

POZVÁNKA

22. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 11. 4. 2022 v 09:00 hodin

v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

Aktualizováno 8. 4.

Návrh programu

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Renata Žídková

5.

Majetkové záležitosti - Odstoupení od kupní smlouvy, Venkato Invest s.r.o. (lokalita Kačírkova ul.)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Taťána Tomšíková

6.

Majetkové záležitosti - prodeje pozemků (lokalita Nákladní, areál bývalé městské tržnice)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Taťána Tomšíková

7.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků ul. Purkyňova
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Ing. Radka Honková

8.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků ul. Hobzíkova
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Ing. Radka Honková

9.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků (souvisejícího s bytovým domem Ratibořská 95 a 97)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Taťána Tomšíková

10.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku (souvisejícího s kinem Odboj)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Taťána Tomšíková

11.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků funkčně souvisejících s domy Vančurova 40, 42 a Rybářská 50
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

12.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků pod garážemi v garážištích Jánská, Jiráskova, Zikova a Hradecká, včetně podílů na příjezdových komunikacích
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

13.

Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví Ministerstva obrany, k.ú. Jaktař
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Taťána Tomšíková

14.

Majetkové záležitosti - snížení kupní ceny za prodej pozemků na ulici Gagarinova a Nerudova
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

15.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků pod budovou bývalé restaurace "Bludička", ul. Olomoucká
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Ing. Radka Honková

16.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku (lokalita Fügnerova)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Taťána Tomšíková

17.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků (lokalita U Zastávky - Věnceslava Hrubého)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Taťána Tomšíková

18.

Uznání dluhu, dohoda o jeho prominutí, dohoda o splátkách, Kolářská 5 a 7, Opava (kino Mír)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Mgr. Ivana Sýkorová

19.

Zásady tvorby a použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve vlastnictví SMO
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Pavlína Černohorská

20.

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací - aktualizace
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracovala Pavlína Černohorská

21.

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2022-2026
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Ing. Michal Kokošek
zpracovala Mgr. Monika Čermínová

22.

Finanční vypořádání za rok 2021 a zapojení zůstatku základních běžných účtů z roku 2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracovala Dagmar Šteyerová

23.

Dotace ostatní - Janáčkův máj, o.p.s. - Symfonický koncert
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracovala Dagmar Šteyerová

24.

Dotace ostatní - ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Ostroj Opava
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracovala Dagmar Šteyerová

25.

Dotace ostatní - Domov Vítkov - občané Opavy v pobytových zařízeních
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracovala Dagmar Šteyerová

26.

Dotace ostatní - Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. - slavnostní vyhodnocení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava 2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracovala Dagmar Šteyerová

27.

Schválení smluv - Krajské ředitelství policie MSK, Klub přátel zdravotně postižených dětí Eliška
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracovala Dagmar Šteyerová

28.

Hokejový klub Opava - dofinancování střediska muži 2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracovala Dagmar Šteyerová

29.

Slezský fotbalový klub Opava a.s. - Posunutí termínu vratky nevyčerpaných finančních prostředků
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracovala Dagmar Šteyerová

30.

Pomoc Ukrajině - přehled využití finančních prostředků
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracovala Dagmar Šteyerová

31.

Program regenerace Městské památkové zóny Opava - schválení výše finančního podílu města na obnově kulturních památek
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracovala Ing. arch. Lucie Langerová

32.

Kotlíkové dotace - spolufinancování 4. výzvy
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracovala Bc. Martin Škrabánek

33.

Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021+
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracovala Mgr. Petra Vlčová

34.

Koncepce prevence kriminality a protidrogové politiky města Opavy 2022 - 2026
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Mgr. Petr Orieščík
zpracovala Bc. Dagmar Polášková, DiS

35.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při výstavbě a údržbě cyklistické stezky Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice, 1. etapa
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Martin Dostál

36.

Slezský fotbalový club Opava a.s.
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Mgr. Petr Orieščík
zpracoval Mgr. Petr Orieščík

37.

Obecně závazná vyhláška, o regulaci provozování některých hazardních her
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracovala Mgr. Renáta Mrákotová

38.

Obecně závazná vyhláška, o nočním klidu a regulaci hlučných činností
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracovala Mgr. Renáta Mrákotová

39.

Smlouva o dílo "Expozice Hláska II" - řešení smluvního vztahu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Ing. Martina Věntusová

40.

Návrh na zvolení přísedící u Okresního soudu v Opavě na dobu 4 let
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Bc. Jana Müllerová

41.

Pojmenování nové ulice
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Renata Zahradníková

42.

Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2022-2026
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Renata Zahradníková

43.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracovala Bc. Jana Müllerová

44.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Renata Zahradníková

45.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Renata Zahradníková

46.

Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Renata Zahradníková

47.

Dotazy, připomínky, podněty občanů města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracovala Renata Zahradníková

48.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Tomáš Navrátil  v.r.
primátor města

Za správnost: Bc. Jana Műllerová, vedoucí oddělení organizačního

 

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka

Bod č. 47 „Dotazy, připomínky a podněty členů města“ bude projednáván od 13:00 do 13:30 hodin

Bod č. 33 „Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021+“ (včetně prezentace) bude projednáván od 13:30 hodin

 

Videopřenos z jednání můžete sledovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.

Ke stažení