Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva dne 20. 06. 2022

POZVÁNKA

23. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 20.6.2022 v 09:00 hodin

v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

Návrh programu (aktualizace dne 16. 6. 2022)

 

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

5.

Majetkové záležitosti - dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, prodej pozemků v areálu společnosti OPATHERM a.s., Opava - Kateřinky (ul. Hillova)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

6.

Majetkové záležitosti - vypořádání pozemků pro investiční akci "Kylešovice - IS lokalita Hlavní - Joži Davida", k.ú. Kylešovice
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

7.

Majetkové záležitosti - dodatky ke smlouvám (Rezidence Englišova)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

8.

Majetkové záležitosti - výkup pozemku ul. Sukova, MČ Komárov
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

9.

Majetkové záležitosti - snížení kupní ceny (prodej pozemků na ulici Solná - U Fortny)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

10.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku (lokalita Bruntálská ul.)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

11.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku Opava - Vávrovice
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

12.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku u domu na ulici Mařádkova
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

13.

Majetkové záležitosti - záměr bezúplatného převodu pozemků zastavěných stavbou silnice I/11 a I/46
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

14.

Majetkové záležitosti - Dodatek č.1 k darovací smlouvě s MSK (lokalita u Domova Bílá Opava)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

15.

Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita Vrchní)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

16.

Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita 17. listopadu, Kylešovice)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

17.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita Bílovecká - Mezi Brahy)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

18.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita Komárov)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

19.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita sídliště Kateřinky)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

20.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (areál Střediska volného času)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

21.

Uplatnění předkupního práva - pozemek ČR-ÚZSVM (pod divadelní kavárnou)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

22.

Majetkové záležitosti - Zásady prodeje pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v lokalitě Stromovka
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

23.

Majetkové záležitosti - prodej částí pozemku v lokalitě U Hřbitova - Josefská
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

24.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku ul. Gagarinova 2846/28
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

25.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků ul. Kylešovská 818/26
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

26.

Majetkové záležitosti - prodeje pozemku (zastavěného rodinným domem Resslovo nábřeží 6)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

27.

Majetkové záležitosti - prodeje pozemku (lokalita na Bahně)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

28.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků ul. Hlavní, Opava - Kylešovice
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

29.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků ul. Povodňová, Opava - Držkovice
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

30.

Majetkové záležitosti - prodej zahrad v lokalitě Sadová - Mostní
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

31.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků pod garážemi v garážištích Jiráskova a Wolkerova, vč. podílu na příjezdové komunikaci a na ulici Vojanova, vč. přístupového pozemku k nemovitostem kupujících
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

32.

Žádost o slevu z nájemného za období listopad, prosinec 2020 a leden, únor, duben a květen 2021 (La cafe)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

33.

Směnná smlouva (Ministerstvo obrany, Dukelská kasárna)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

34.

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě MMOPP00LDDQJ (areál Dukelských kasáren)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

35.

Kupní smlouva, k.ú. Opava - Předměstí (areál Dukelských kasáren)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

36.

Holasická ul. - převod pozemku, komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Irena Bednářová

37.

Členství ve spolku ENERKOM Opavsko, z.s.
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Jiří Lerche

38.

Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava - zahájení koncesního řízení
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Ing. Michal Kokošek
zpracoval Ing. Milena Skazíková

39.

Účetní závěrka statutárního města Opavy k 31.12.2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Lenka Kolodějová

40.

Závěrečný účet statutárního města Opavy za rok 2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Bc. Andrea Hlávková

41.

Dodatek č. 1 ke smlouvě - Hokejový klub Opava s.r.o.
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

42.

Z-Group bus a.s. - dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

43.

KAFIRA - zástavní smlouva a smlouva o úvěru
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

44.

Pomoc Ukrajině - přehled využití finančních prostředků
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

45.

Dotace ostatní - Armáda spásy v České republice, z. s. - Domov Přístav
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

46.

Dotace ostatní - Okresní hospodářská komora Opava - Veletrh povolání 2022
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

47.

Dotace ostatní - Slezský FC Opava, z.s. - Sportovní vybavení
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

48.

Dotace ostatní - FK Slavia Opava - dofinancování klubu 2022
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

49.

Dotace ostatní - Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava - Humanitární pomoc
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

50.

Dotace ostatní - Vodárenská věž Opava o.p.s. - Expozice Opava železniční
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

51.

Dotace ostatní - Konvent minoritů v Opavě - oprava fasády presbytáře kostela
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

52.

Dotace ostatní - Mikasa z.s. - domov Mikasa
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

53.

Dotace ostatní - Silesia Art, z.ú. - Festival Slunovrat
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

54.

Dotace ostatní - Junák - provoz skautského domu v Opavě
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

55.

DAR - Fotbalová asociace ČR - UEFA EURO W19
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

56.

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové bezúročné půjčky
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

57.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování služby Senior TAXI Opava
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracoval Bc. Monika Binarová

58.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracoval Bc. Monika Binarová

59.

Slezský fotbalový club Opava a.s.
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Mgr. Petr Orieščík
zpracoval Mgr. Petr Orieščík

60.

Smlouva o spolupráci při rozdělení zůstatku finančních prostředků na bankovním účtu sdružených prostředků přípravy cyklistické stezky Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice - Opava
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Martin Dostál

61.

Vyhlášení dotačního programu Kultura pro rok 2023
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

62.

Vyhlášení dotačního programu Sociální a související služby pro rok 2023
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

63.

Vyhlášení dotačního programu Životní prostředí a EVVO pro rok 2023
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

64.

Vyhlášení dotačního programu Prevence kriminality pro rok 2023
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

65.

Vyhlášení dotačního programu Sport pro rok 2023
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

66.

OZV k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

67.

Udělení Ceny Petra Bezruče a Cen statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Jana Foltysová

68.

Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě, Městské policie Opava a Závěrečná zpráva o bezpečnostní situaci správního obvodu ORP Opava v roce 2021
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Ing. Roman Otipka

69.

Zpřesnění průběhu definičních čar ulic
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

70.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

71.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

72.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Bc. Jana Müllerová

73.

Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

74.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková
(projednáván od 13:00 do 13:30 hodin)

75.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

76.

Opatření pro zmírnění dopadů vysoké inflace pro občany města Opavy
písemně předkládá Ing. Libor Witassek, MBA
schvalovatel Ing. Libor Witassek, MBA
zpracoval Ing. Libor Witassek, MBA

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Ing. Tomáš Navrátil  v.r.
primátor města

                                                                                                                           

Za správnost: Bc. Jana Müllerová, vedoucí oddělení organizačního

 

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka

 

Bod č. 74. „Dotazy, připomínky a podněty občanů města“
(bude projednáván od 13:00 do 13:30 hodin)

Představení ředitelky Opavské kulturní organizace, p.o. paní Mgr. Bc. Evy Týlové, DiS.
(vystoupení po projednání bodu 74.)

 

 

Videopřenos z jednání můžete sledovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.

 

Ke stažení