Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva dne 5. 9. 2022

POZVÁNKA

24. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 5.9.2022 v 09:00 hodin

v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

 

Doplněný návrh programu

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

5.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků u Obchodního centra Žabka, Opava - Kylešovice
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

6.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku (u bytového domu Fügnerova 38,40)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

7.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků (souvisejících s bytovými domy na ul. Solná a U Fortny)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

8.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků u domu na ulici Krnovská a pod domem na ulici Palackého, Opava
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

9.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku (lokalita U Švédské kaple)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

10.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků pod garážemi v garážištích Jiráskova a Komenda, včetně podílů na příjezdových komunikacích
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

11.

Majetkové záležitosti - budoucí prodej pozemku (lokalita Kasárenská)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

12.

Majetkové záležitosti - Výkup pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v lokalitě Stromovka - III.etapa

písmeně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

13.

Majetkové záležitosti - výkup pozemku (tenisový kurt - MČ Podvihov)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

14.

Majetkové záležitosti - přijetí daru od MSK (pozemky ve sportovním areálu Kolofíkovo nábřeží)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

15.

Smlouva o partnerství v rámci projektu "Vrcholové centrum BEACH sportu"
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

16.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita Sušilova)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

17.

Majetkové záležitosti - darovací smlouva (převod pozemků včetně stavby komunikace - pokračování ul. Pekařská)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

18.

Majetkové záležitosti - záměr bezúplatného převodu pozemků zastavěných stavbou silnice I/11 a I/46 -II.etapa
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

19.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita Stará silnice, nám. Republiky)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

20.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku pod garáží v garážišti Vojanova
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

21.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků obec Skřipov
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

22.

Plánovací smlouva - technická a dopravní infrastruktura RD, Opava - Kylešovice (ul. Slovenská)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Pavlína Černohorská

23.

Prominutí poplatků za byt č. 12 na adrese Horní náměstí 29 v Opavě
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Jiří Lehnert

24.

Dofinancování vybraných subjektů v rámci dotačního programu Sociální a související služby 2022
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

25.

Financování navýšené kapacity Vila Vančurova o.p.s.
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Ing. Michal Kokošek
zpracoval Ing. Jana Halšková

26.

Dar - Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava - Ukrajinská krize
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

27.

Rozpočtové opatření 2022
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Dagmar Šteyerová

28.

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava, "Kotlíkové dotace- 3. výzva"
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

29.

Záměr zřízení Mateřské školy Opava, Liptovská, příspěvková organizace
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Mgr. Petr Orieščík
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

30.

Dolní oblast Vítkovice - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Jana Foltysová

31.

Smlouva o spolupráci na přípravě cyklistické stezky Opava – Raduň
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Martin Dostál

32.

Darovací smlouva - gastrovybavení bufetu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Ing. Martina Věntusová

33.

Pojmenování nových ulic
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

34.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

35.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

36.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Bc. Jana Müllerová

37.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

38.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková
(projednáván od 13:00 do 13:30 hodin)

39.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

40.

Opatření pro zmírnění dopadů vysoké inflace pro občany města Opavy
písemně předkládá Ing. Libor Witassek, MBA
schvalovatel Ing. Libor Witassek, MBA
zpracoval Ing. Libor Witassek, MBA
(projednáván jako bod 5 v pořadí)

41.

Městský dopravní podnik Opava a.s.
písemně předkládá Ing. Libor Witassek, MBA
schvalovatel Ing. Libor Witassek, MBA
zpracoval Ing. Libor Witassek, MBA
(projednáván jako bod 6 v pořadí)

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Ing. Tomáš Navrátil v.r.

primátor města


Za správnost: Bc. Jana Műllerová, vedoucí oddělení organizačního

 

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka

Bod č. 38. „Dotazy, připomínky a podněty občanů města“

(bude projednáván od 13:00 do 13:30 hodin)

 

Videopřenos z jednání můžete sledovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.

Ke stažení