Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva dne 19. 12. 2022

POZVÁNKA

3. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 19. 12. 2022 v 09:00 hodin

v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

 

Aktualizovaný návrh programu

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Bc. Jana Műllerová

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

5.

Záměr přijetí externích zdrojů v roce 2023, rozpočet města Opavy na rok 2023, rozpočtový výhled na roky 2024-2025
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Bc. Andrea Hlávková

6.

Dotace ostatní - Domov pro seniory Ludmila - dofinancování služeb
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

7.

Dotace ostatní – Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. – slavnostní vyhodnocení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava 2022
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

8.

Dotace ostatní - Fokus - Opava, z.s. - pořízení automobilu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

9.

Dotace ostatní – fyzická osoba podnikající - SNOEZELEN
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

10.

Schválení smluv o poskytnutí účelové dotace – přímá podpora z rozpočtu statutárního města Opavy pro rok 2023
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Dagmar Šteyerová

11.

Majetkové záležitosti - prodej části pozemku (lokalita Fügnerova)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

12.

Majetkové záležitosti - dodatek č. 6 ke kupní smlouvě (spol. KP REAL, lokalita Kačírkova)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

13.

Majetkové záležitosti - prodej a směna pozemků (lokalita Englišova - Gogolova)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

14.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků na ulicích Zacpalova, Kolofíkovo nábřeží a Ostravská
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

15.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod garáží v garážišti U Hliníku, včetně podílu na příjezdové komunikaci
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

16.

Majetkové záležitosti - dar pozemků "Prodloužení chodníků podél silnice III/4609", MČ Zlatníky
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

17.

Majetkové záležitosti - darovací smlouva (lokalita Boženy Němcové, Praskova)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

18.

Majetkové záležitosti - souhlasné prohlášení - převod pozemků do vlastnictví ČR-ÚZSVM (Hradecká ul., pokračování Ratibořské ul.)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

19.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita pokračování Kolofíkova nábřeží, Kollárova ul., pokračování Rolnické ul., Vávrovická ul.)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

20.

Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita sídliště Kateřinky)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

21.

Majetkové záležitosti - záměr směny pozemků, ul. Krnovská, Anenská - Komárovská
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

22.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků (lokalita ZO Karlovec, Nákladní ul. a Rolnická ul.)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

23.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku na ulici Gagarinova
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

24.

Dodatek k dohodě o ukončení smlouvy o nájmu a provozování kanalizací č. 575930/KNS/OP/2018
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Pavlína Černohorská

25.

Dohoda o slevě z nájemného, ulice Hrnčířská 125/11, 746 01 Opava
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

26.

Žádost o vrácení úhrady nájemného, Hrnčířská 123/7 a 124/9 Opava (Řeznictví H+H s.r.o.)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

27.

Kupní smlouva, Železničářská č.p. 3032, Opava (skladová hala)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

28.

Předkupní právo na převzetí hrobky na Městském hřbitově v Opavě
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Ladislava Halfarová

29.

Uplatnění předkupního práva - garáže parc.č. 901/4, k.ú. Opava - Předměstí (ul. Kylešovská)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Aleš Bořecký

30.

Úprava výše finančních prostředků dotačních programů pro rok 2023 - Dotační programy SPORT 2023, SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2023
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

31.

Program Kultura 2023 - schválení dotací
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

32.

Program Sport 2023 - schválení dotací
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

33.

Program Sociální a související služby 2023 - schválení dotací
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

34.

Program Prevence kriminality 2023 - schválení dotací
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

35.

Program Životní prostředí a EVVO 2023 - schválení dotací
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

36.

Výzva participativního rozpočtu Nápady pro Opavu 2023
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Mgr. Adéla Kozelková

37.

Institucionální zakotvení místní Agendy 21
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Mgr. Adéla Kozelková

38.

Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy do Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký MBA
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Martin Dostál

39.

Opavská kulturní organizace, p. o. - zřizovací listina
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Pavel Meletzký, MBA
zpracoval Mgr. Jana Foltysová

40.

Dodatky ke Zřizovacím listinám ZŠ a MŠ Opava-Komárov a Střediska volného času, Opava
písemně předkládá Ing. Vladimír Schreier
schvalovatel Ing. Vladimír Schreier
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

41.

Zřízení Mateřské školy Opava, Liptovská, příspěvková organizace a schválení její zřizovací listiny
písemně předkládá Ing. Vladimír Schreier
schvalovatel Ing. Vladimír Schreier
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

42.

Změna č. 2 Územního plánu Opavy
písemně předkládá Bc. Petr Popadinec
schvalovatel Bc. Petr Popadinec
zpracoval Ing. Monika Pazderová

43.

Změna č. 5 Územního plánu Opavy
písemně předkládá Bc. Petr Popadinec
schvalovatel Bc. Petr Popadinec
zpracoval Ing. Monika Pazderová

44.

Určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem na pořizování územně plánovací dokumentace
písemně předkládá Bc. Petr Popadinec
schvalovatel Bc. Petr Popadinec
zpracoval Renata Zahradníková

45.

Realizace investičních akcí v roce 2023
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Jana Onderková
zpracoval Ing. Jana Onderková

46.

Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2023
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Jana Onderková
zpracoval Ing. Jana Onderková

47.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

48.

Novela poplatkové vyhlášky za užívání veřejného prostranství
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

49.

Delegace zástupců města na valnou hromadu obchodní společnosti Elio Slezsko a.s.
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

50.

ELIO Slezsko a.s. - návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech obchodní společnosti
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

51.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska - zastupování města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Pavel Meletzký, MBA
zpracoval Mgr. Jana Blažková

52.

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s. - zastupování města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

53.

Řídicí výbor Strategie Ostravské metropolitní oblasti - zastupování města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

54.

Turistická oblast Opavské Slezsko - zastupování města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

55.

Navýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

56.

Darování humanitárního materiálu Českému červenému kříži ve Frýdku-Místku
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Ing. Jakub Kramoliš

57.

Harmonogram termínů zasedání zastupitelstva města v roce 2023
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

58.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Bc. Jana Műllerová

59.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

60.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

61.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
(projednání od 13:00 do 13:30 hodin)
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

62.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

63.

Dohoda o narovnání Lumius, spol. s.r.o. "v likvidaci"
písemně předkládá Ing. Vladimír Schreier
schvalovatel Ing. Vladimír Schreier
zpracoval Bc. Jiří Lerche
(projednání před bodem 62. Závěr)

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

   

Ing. Tomáš Navrátil v.r.
primátor města

 

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka

Bod č. 61. „Dotazy, připomínky a podněty občanů města“

(bude projednáván od 13:00 do 13:30 hodin)

Videopřenos z jednání můžete sledovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.

Materiály k jednání najdete na www.op4u.cz/pub/zmo/Z_221219_003.

Za správnost: Renata Žídková, odbor právní a organizační, samostatné pracoviště

Ke stažení