Pozvánka 8. zasedání zastupitelstva konaného dne 8. 4. 2024

POZVÁNKA

8. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 8.4.2024 v 09:00 hodin
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

 

 

Návrh programu

 

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Bc. Jana Műllerová

3.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Bc. Jana Műllerová

4.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Bc. Jana Műllerová

5.

Majetkové záležitosti - prodej části pozemku a zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, Opava - Jaktař
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

6.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku v k.ú. Palhanec
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

7.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku ul. Hobzíkova, Opava - Předměstí
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

8.

Majetkové záležitosti - prodej části pozemku za budovou FÚ, Opava - Město
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

9.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku ul. Ruská, Opava - Kylešovice
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

10.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku (u kina Odboj)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

11.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku (u bytového domu Krnovská 114)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

12.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků v garážištích Komenda a U Cukrovaru, včetně podílu na příjezdové komunikaci
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

13.

Majetkové záležitosti - směnná smlouva (k.ú. Podvihov)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

14.

Majetkové záležitosti - směnná smlouva v k.ú. Suché Lazce
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

15.

Majetkové záležitosti - výkup části pozemku u bytového domu, lokalita Divišova, Opava - Kylešovice
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

16.

Majetkové záležitosti - darovací smlouva (MSK -Těšínská)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

17.

Majetkové záležitosti - darovací smlouva (MSK, k.ú. Kylešovice, Komárov)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

18.

Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (veřejná zeleň)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

19.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku na ulici Písková a pozemku pod garáží ve dvoře bytových domů Zukalova - Gudrichova
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

20.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM

(lokalita 17. listopadu, Krnovská, Ant. Sovy)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

21.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje částí pozemku, ul. Kasárenská, Opava - Předměstí
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

22.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku, ul. K Moravici, Opava - Kylešovice
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

23.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje (ul. Myslivcova)
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

24.

Majetkové záležitosti - žádost o snížení kupní ceny za části pozemku na ulici Na Pomezí
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

25.

Prominutí poplatků bývalému nájemci městského bytu
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Jiří Lehnert

26.

Kupní smlouva - prodej hrobky
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Ladislava Halfarová

27.

Darovací smlouva, Tělovýchovná jednota Suché Lazce
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

28.

Úprava výše alokace finančních prostředků dotačního programu PODPORA SPORTOVNÍCH AKCÍ 2024
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

29.

Program PODPORA SPORTOVNÍCH AKCÍ 2024 - schválení dotací
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Ing. Martina Heisigová
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

30.

Pravidla pro podávání žádosti o přidělení investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy pro sportovní infrastrukturu
písemně předkládá Ing. Michal Kokošek
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

31.

Finanční vypořádání za rok 2023 a zapojení zůstatku základních běžných účtů z roku 2023
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

32.

Schválení smluv – přímá podpora, rozdělení zůstatku ZBÚ – Slezská nemocnice, Slezská univerzita, Policie ČR, FK Slavia Opava
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

33.

Dodatky ke smlouvám - SFC Opava a.s., Slezský FC Opava z.s.
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

34.

Dotace ostatní – Janáčkova filharmonie – koncerty 2024
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

35.

Dotace ostatní - Kostel sv. Janů z.s. - sanace
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

36.

Knihovna Petra Bezruče - dodatek č. 2 ke zřizovací listině
písemně předkládá Ing. Pavel Meletzký, MBA
schvalovatel Ing. Pavel Meletzký, MBA
zpracoval Mgr. Jana Foltysová

37.

Dodatky ke Zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
písemně předkládá Ing. Vladimír Schreier
schvalovatel Ing. Vladimír Schreier
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

38.

Smlouvy o účelové bezúročné peněžité zápůjčce na předfinancování projektů pro ZŠ Mařádkova
písemně předkládá Ing. Vladimír Schreier
schvalovatel Ing. Vladimír Schreier
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

39.

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava, "Kotlíkové dotace- 3. výzva"
písemně předkládá Bc. Petr Popadinec
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

40.

Změna č. 7 Územního plánu Opavy
písemně předkládá Bc. Petr Popadinec
schvalovatel Bc. Petr Popadinec
zpracoval Ing. Monika Pazderová

41.

Doplňující pokyny k úpravě návrhu Změny č. 3 Územního plánu Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Monika Pazderová

42.

Realizace investičních akcí v roce 2023
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Martin Chalupski
zpracoval Ing. Martin Chalupski

43.

Telematika Opava
předkládá (ústně) Ing. Tomáš Navrátil

44.

ELIO Slezsko a.s. - návrh na odvolání a volbu zástupce města v ostatních orgánech obchodní společnosti
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

45.

Pojmenování ulic
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

46.

Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě, Městské policie Opava a Zpráva o bezpečnostní situaci správního obvodu ORP Opava v roce 2023
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Ing. Roman Otipka

47.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

48.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

(materiál bude předložen dodatečně)

49.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Bc. Jana Műllerová

50.

Dotazy, připomínky, podněty občanů města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

(materiál bude předložen dodatečně)

51.

Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

(materiál bude předložen dodatečně)

52.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka
Videopřenos z jednání můžete sledovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.
 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Tomáš Navrátil  v.r.,  primátor města

 

Za správnost: Bc. Jana Műllerová, odbor právní a organizační, samostatné pracoviště