6. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 31. 7. 2019

POZVÁNKA

6. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 31.7.2019 v 16:00 hodin
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

 

Program

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Bc. Jana Müllerová

5.

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace TJ Slavia Malé Hoštice
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

6.

Majetkové záležitosti - Smlouva o budoucí smlouvě směnné
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

7.

Vybudování rekreační oblasti "Stříbrné jezero" - 1. etapa - dokumenty související s budoucí realizací veřejné zakázky vyhlašované Ministerstvem financí České republiky
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Martin Dostál

8.

Program Poskytování návratné finanční výpomoci a vzor Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Marie Vavrečková

9.

Pravidla některých vztahů mezi statutárním městem Opavou a obchodními společnostmi, v nichž má město majetkovou účast
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Antonín Binar

10.

Majetkové záležitosti - záměr koupě pozemků
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

11.

Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

12.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

   

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

 

Za správnost: Bc. Jana Müllerová, vedoucí oddělení organizačního