Maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botičky)

Tímto nařízením se zrušuje Nařízeni č. 6/2012, kterým se stanoví maximální cena za přiloženi a odstraněni technických prostředku k zabráněni odjezdu vozidla, přijaté na jednání Rady statutárního města Opavy dne 11. 6. 2012, usnesením č. 1375/41 RM 12.