OZV č. 5/2011, k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška stanovuje opatření směřující k ochraně před požíváním alkoholu na veřejném prostranství, k ochraně před obtěžováním nabízením výrobků a služeb formou pochůzkového prodeje na veřejném prostranství a k ochraně před poškozováním majetku a znečišťováním města neregulovaným umísťováním plakátů na veřejném prostranství.