Pravidla k vydání souhlasu vlastníka pozemní komunikace k povolení předzahrádky poskytovatelům služeb v oblasti pohostinství

Tato pravidla upravují podmínky pro vydání souhlasu statutárního města Opavy jako vlastníka místních komunikací se zvláštním užíváním místní komunikace ke zřizování a provozu stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení (dále jen "předzahrádka") na základě písemné žádosti. Statutární město Opava vydává souhlas ke zřizování předzahrádky sloužící k prodeji zboží a poskytování služby v rámci obchodní živnosti "hostinská činnost", která je k výkonu této činnosti  vybavena a je umístěna na pozemku funkčně souvisejícím s provozovnou, určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona. Provozovna i předzahrádka musí mít stejného provozovatele. Předzahrádka není stavbou z hlediska stavebního zákona. Stínící markýza se svou nosnou konstrukcí je stavbou podle stavebního zákona. Tato pravidla se vztahují i na žádosti o prodloužení platnosti doposud vydaných rozhodnutí silničního správního úřadu.

Ke stažení