Pravidla pro podávání žádosti o přidělení neinvestiční účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy

Zastupitelstvo statutárního města Opavy svým usnesením č. 160/5/ZM/19  ze dne 10. 6. 2019 stanovila Pravidla pro podávání žádosti o přidělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, jimiž se upravují náležitosti této žádosti, jakož i postup při jejím podávání.

Ke stažení