Pravidla Rady statutárního města Opavy k vydávání souhlasu vlastníka pozemní komunikace k vyhrazení parkovacího místa na území města Opavy

Rada statutárního města Opavy schvaluje usnesením č. 539/13/RM/19 v návaznosti na ustanovení § 25 zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  (dále jen „zákon o pozemních komunikacích) a § 67 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), pravidla k upřesnění postupu při vyhrazování parkovacích míst na místních komunikacích na území statutárního města Opavy v návaznosti na vydávání souhlasu vlastníka místních komunikací.