Sběr komunálního odpadu

Touto obecně závaznou vyhláškou je stanoven systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Opavy, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím při činnosti fyzických osob.

Ke stažení