Školské obvody

Vyhlášky stanovují školské obvody základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Opava.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení školského obvodu základních škol zřizovaných statutárním městem Opava.

Obecně závazná vyhláška č. 6/2017 o stanovení školského obvodu matěřských škol zřizovaných statutárním městem Opava.