Systém přidělování městských bytů

Rada Statutárního města Opava (dále jen „RMO“) vydává tyto zásady za účelem stanovení jednotného postupu pro výběr nových nájemců uvolněných bytů v majetku Statutárního města Opavy (dále jen jako „SMO“). 

Ke stažení