Zásady použití zajišťovacího fondu

Tyto zásady určují pravidla pro nakládání s peněžním fondem s názvem Zajišťovací fond. Účelem tohoto fondu je vytvořit zdroje zejména pro financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací.

Ke stažení