Zásady převodu a nabytí nemovitosti

Zásady převodu a nabytí nemovitostí (dále jen „Zásady“) upravují postup při převodu nemovitostí z vlastnictví statutárního města Opavy (dále také  jen „převod“), zejména způsoby převodu, formy prodeje, rozsah a přípravu podkladů, předkládání návrhů k projednání v orgánech města, způsoby výběru zájemce o převod (dále jen „zájemce“), způsoby ocenění, vlastní realizaci převodu, zvláštní postupy apod. Zásady upravují i problematiku nabytí nemovitostí do vlastnictví statutárního města Opavy (dále také jen „nabytí“).

Ke stažení