Zásady pro nájem a pacht pozemků 2016

Ten, kdo má zájem o nájem nebo pacht pozemku ve vlastnictví statutárního města Opavy (dále jen zájemce), podává u Odboru majetku města Magistrátu města Opavy žádost o uzavření nájemní nebo pachtovní smlouvy ke konkrétně vymezenému pozemku.