Zásady pro určení minimálního nájemného nebytových prostor v majetku města

Zásady jsou určeny pro výpočet výše nájemného v nebytových prostorách, které jsou situovány v budovách ve vlastnictví statutárního města Opavy. Nájemné, vypočtené dle těchto zásad, schvaluje Rada města Opavy. S jejím souhlasem lze nájemné zvýšit či snížit.

Od 1.1.2020 bude platná nová Zásada pro výpočet nájemného v prostorách sloužících podnikání.