Zásady pro užívání znaku, vlajky a loga statutárního města Opavy a znaků a vlajek městských částí

Užívání znaků a vlajek obcí, městských obvodů a městských částí upravuje ustanovení § 34a a § 142 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích"). Tyto zásady stanoví jednotné podmínky pro užívání a schvalování znaku, vlajky a loga statutárního města Opavy a znaků a vlajek jeho městských částí.

Seznam příloh

  1. Znak statutárního města Opavy a znaky městských částí
  2. Vlajka statutárního města Opavy a znaky městských částí
  3. Logo statutárního města Opavy
  4. Znak městské policie Opava
  5. Ceník za používání znaku města Opavy