Zimní úklid

Toto nařízení Rady města Opavy stanovuje úseky místních komunikací a chodníků na území města, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba v podobě odstraňování sněhu a náledí.

Pro větší přehlednost je na mapovém portále města vytvořena také mapa zimní údržby chodníků . Tato mapová aplikace není součástí nařízení, slouží pouze pro přehlednost.