Správní poplatky - dopravně správní agendy

Upraveno: 12.12.2019

Výňatek ze sazebníku správních poplatků 
(Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a změn)  

Registr silničních vozidel 

POLOŽKA

POLOŽKA - NÁZEV

VÝŠE POPLATKU

26 a)

Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li

 

 

- o motocykl do 50 cm3

300,- Kč

 

- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky

500,- Kč

 

- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

800,- Kč

 

- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

500,- Kč

 

- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700,- Kč

26 b)

Vyřazení vozidla z provozu

200,- Kč

26 c)

Vydání tabulky registrační značky

200,- Kč/kus

26 d)

Vydání tabulky registrační značky na přání

5 000,- Kč/kus

26 e)

Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou

600,- Kč/kus

26 f)

Vydání tabulky zvláštní registrační značky

500,- Kč/kus

26 g)

Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel

50,- Kč/1 změna

26 m)

Rezervace registrační značky na přání při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu

300,- Kč

26 n)

Rezervace registrační značky na přání v ostatních případech

500,- Kč

 

Schvalování technické způsobilosti vozidel 

POLOŽKA

POLOŽKA - NÁZEV

VÝŠE POPLATKU

27 a)

Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti

 

 

- typu vozidla nebo samostatného technického celku

2 000,- Kč

 

- systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

1 000,- Kč

 

- při hromadné přestavbě vozidel

500,- Kč

27 b)

Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii

 

 

- vozidla nebo samostatného technického celku

2 000,- Kč

 

- systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

1 000,- Kč

 

- při hromadné přestavbě vozidel

500,- Kč

27 c)

Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla

2 000,- Kč

27 d)

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovozeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES

1 500,- Kč

27 e)

Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole

1 000,- Kč

27 f)

Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín- zkapalněný plyn nebo propan-butan

500,- Kč

27 g)

Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické způsobilosti podle písmen a) nebo b)

50,- Kč/list

 Osvobození od poplatku 

Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

Zmocnění 

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50 %, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES. 

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmen e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu.

 

Registr řidičského oprávnění 

POLOŽKA

POLOŽKA - NÁZEV

VÝŠE POPLATKU

26 h)

Vydání řidičského průkazu

200,- Kč

26 i) 

Vydání řidičského průkazu do 5-ti pracovních dnů

700,- Kč

26 j)

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

50,- Kč

26 k)

Vydání paměťové karty podniku

700,- Kč

26 l)

Vydání paměťové karty dílny

700,- Kč

26 m)

Vydání paměťové karty řidiče

700,- Kč