Oznámení o konání shromáždění

Řeší odbor vnitřních věcí.

Každý má právo pokojně se shromažďovat. Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu zákona se považují též průvody, slouží-li k účelu uvedenému ve větě první.

Žádosti oznámení o konání shromáždění doručte poštou, osobně nebo elektronickou poštou na adresu:

Magistrát města Opavy
odbor vnitřních věcí
Ing. Petr Sordyl - vedoucí odboru
Krnovská 71B
746 01 Opava

Tel.: +420 553 756 988
Fax: +420 553 756 141

E-mail: petr.sordyl@opava-city.cz

Ke stažení