Rejstřík trestů

Upraveno: 06.12.2019

Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat osobě, které se výpis týká. Žadatel předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad) a musí mít přiděleno rodné číslo. Výpisy z rejstříku trestů lze vydávat i zplnomocněncům na základě úředně ověřené plné moci.

Správní poplatek za výpis z Rejstříku trestů činí 100,- Kč.

Ověřený výpis z evidence rejstříků trestů můžete získat na kterémkoliv pracovišti Czech POINT.