Digitální karta do tachografu - řidiče

Upraveno: 20.10.2023

Základní informace

Žádost o vydání paměťové karty řidiče.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba (občan ČR), fyzická osoba (občan EU), fyzická osoba (třetí země) pokud je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR nebo jiným členským státem EU.

Podmínky a postup řešení

Držitel skupin a podskupin řidičského oprávnění (C1, C1+E, C, CE, D1, D1+E, DE nebo DE) a má na území ČR trvalý, přechodný pobyt nebo obvyklé bydliště trvající nejméně 185 dní v kalendářním roce.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o vydání digitální karty do tachografu.
Při obnově digitální karty řidiče žádost podat nejdříve 2 měsíce před koncem její platnosti.

Dotčené instituce

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – registr řidičů):

 

Kontakty NA PRACOVNÍKY REGISTRU řidičů (rŘ)

Lenka Chejnová

553 756 907

Referentka oddělení registru řidičů

Bc. Eva Vaňková

553 756 906

  Referentka oddělení registru řidičů

 

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Doklad totožnosti, řidičský průkaz, při obnově karty s sebou původní kartu do tachografu.

Správní a jiné poplatky

Poplatek 700,-Kč, který se hradí na pracovišti registru řidičů v hotovosti nebo platební kartou.

Lhůty pro vyřízení

Nová nebo obnova – do 15 pracovních dnů.
Po ztrátě, odcizení a zničení tzv. náhrada - do 5 pracovních dnů.
Reklamace - do 5 pracovních dnů.

Možnost řešit elektronicky

Nelze využít elektronické podání.

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení rady ES č. 3821/1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě.

Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

Sankce

Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.