Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Upraveno: 20.06.2022

Základní informace

Mezinárodní řidičské průkazy: podle Mezinárodní úmluvy o silničním provozu Vídeň 1968 (Vídeň), podle Mezinárodní úmluvy o silničním provozu Ženeva 1949 (Ženeva). Vydání mezinárodního řidičského průkazu - „Ženeva“ platnost 1 rok, „Vídeň“ platnost 3 roky. Informace o tom, který typ Mezinárodního řidičského průkazu budete potřebovat vystavit v souvislosti se svou cestou do zahraničí zjistíte na: http://www.unece.org

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel řidičského oprávnění.

Podmínky a postup řešení

Trvalý pobyt, obvyklé bydliště na území ČR.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu.

Dotčené instituce

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – registr řidičů):

 

Kontakty na pracovníky registru řidičů (RŘ)

Lenka Chejnová

553 756 907

Referentka oddělení registru řidičů

Ing. Petr Poštulka

553 756 906

  Referentka oddělení registru řidičů

 

Úřední hodiny v nouzovém stavu:

pondělí         8–13 hodin
středa         12–17 hodin
V tento den budou odbaveni příchozí klienti bez objednávek. Upozorňujeme, že je nutno dodržovat maximální počty klientů na chodbách (1 občan/15 m2). V případě potřeby bude vstup do budovy regulován zaměstnanci úřadu, dodržujte, prosím, jejich pokyny. Není zde dostupná služba Czech Point.
Děkujeme za pochopení.

úterý          neúřední den 
čtvrtek       neúřední den – pouze objednaní klienti přes On-line systém (odkaz na on-line objednávky)
pátek         neúřední den – pouze objednaní klienti přes On-line systém (odkaz na on-line objednávky)

Vyplněná a osobně žadatelem podepsaná žádost, 1x foto (3,5x4,5 cm) odpovídající současné podobě žadatele, platný doklad totožnosti, platný řidičský průkaz nebo platný řidičský průkaz žadatele vydaný cizím státem.Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Správní a jiné poplatky

Správní poplatek je 50 Kč. Hradí se na pokladně úřadu, Krnovská 71B, Opava.

Lhůty pro vyřízení

Na počkání.

Návazné činnosti

Osobní převzetí žadatele.

Možnost řešit elektronicky

Nelze využít elektronické podání.

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

Správní trest

Podle zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.