Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Upraveno: 20.10.2023

Základní informace

Mezinárodní řidičské průkazy: podle Mezinárodní úmluvy o silničním provozu Vídeň 1968 (Vídeň), podle Mezinárodní úmluvy o silničním provozu Ženeva 1949 (Ženeva). Vydání mezinárodního řidičského průkazu - „Ženeva“ platnost 1 rok, „Vídeň“ platnost 3 roky. Informace o tom, který typ Mezinárodního řidičského průkazu budete potřebovat vystavit v souvislosti se svou cestou do zahraničí zjistíte na: 

Platné odkazy zde: Vydání mezinárodního řidičského průkazu - gov.cz

  • Státy dle Ženevské úmluvy - UNTC
  • Státy dle Vídeňské úmluvy - UNTC

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel řidičského oprávnění.

Podmínky a postup řešení

Trvalý pobyt, obvyklé bydliště na území ČR.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu.

Dotčené instituce

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – registr řidičů):

 

Kontakty na pracovníky registru řidičů (RŘ)

Lenka Chejnová

553 756 907

Referentka oddělení registru řidičů

Bc. Eva Vaňková

 553 756 906

  Referentka oddělení registru řidičů

 

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněná a osobně žadatelem podepsaná žádost, 1x foto (3,5x4,5 cm) odpovídající současné podobě žadatele, platný doklad totožnosti, platný řidičský průkaz nebo platný řidičský průkaz žadatele vydaný cizím státem.

 

Správní a jiné poplatky

Správní poplatek je 50 Kč. Hradí se na pracovišti registru řidičů.

Správní poplatky se hradí v hotovosti nebo platební kartou na pracovišti registru řidičů.

Lhůty pro vyřízení

Na počkání.

Návazné činnosti

Osobní převzetí žadatele.

Možnost řešit elektronicky

Nelze využít elektronické podání.

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

Správní trest

Podle zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.