Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Upraveno: 20.04.2020

Základní informace

Mezinárodní řidičské průkazy: podle Mezinárodní úmluvy o silničním provozu Vídeň 1968 (Vídeň), podle Mezinárodní úmluvy o silničním provozu Ženeva 1949 (Ženeva). Vydání mezinárodního řidičského průkazu - „Ženeva“ platnost 1 rok, „Vídeň“ platnost 3 roky. Informace o tom, který typ Mezinárodního řidičského průkazu budete potřebovat vystavit v souvislosti se svou cestou do zahraničí zjistíte na: http://www.unece.org

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel řidičského oprávnění.

Podmínky a postup řešení

Trvalý pobyt, obvyklé bydliště na území ČR.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu.

Dotčené instituce

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – registr řidičů):

 

Kontakty na pracovníky registru řidičů (RŘ)

Lenka Chejnová

553 756 907

Referentka oddělení registru řidičů

Dáša Hübschová

553 756 906

  Referentka oddělení registru řidičů

 

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněná a osobně žadatelem podepsaná žádost, 1x foto (3,5x4,5 cm) odpovídající současné podobě žadatele, platný doklad totožnosti, platný řidičský průkaz nebo platný řidičský průkaz žadatele vydaný cizím státem.

Správní a jiné poplatky

Správní poplatek je 50 Kč. Hradí se na pokladně úřadu, Krnovská 71B, Opava.

Lhůty pro vyřízení

Na počkání.

Návazné činnosti

Osobní převzetí žadatele.

Možnost řešit elektronicky

Nelze využít elektronické podání.

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

Správní trest

Podle zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.