Parkování v Opavě

Upraveno: 18.06.2024

Parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích a v parkovacím domě.

Parkoviště s parkovacím automatem - cena za parkování je řešena dle lokality v rozmezí od 10 Kč/hod do 40Kč/hod a je vyznačena na parkovacím automatu (viz sekce Poplatky).

Parkovací kartu na parkovišti pro držitele parkovacích karet zóny placeného stání (ZPS) mohou získat:

  • Fyzické osoby s trvalým pobytem v centru města (nebo vlastníci nemovitosti), které jsou vlastníkem nebo provozovatelem vozidla (nebo užívají služební vozidlo k soukromým účelům)
    • Cena parkovací karty: 1. karta 400 Kč, 2. a další karta 2 000 Kč/rok
  • Právnické nebo fyzické osoby podnikající, které mají v centru města sídlo, provozovnu nebo místo podnikání
    • Cena parkovací karty: 1. karta 6 000 Kč, 2. a další karta 12 000 Kč/rok

Více o možnostech parkování a cenách na parkovištích a v parkovacím domě na náměstí Osvoboditelů najdete v samostatném článku.

Řeší odbor dopravy, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací.

Ve spolupráci s Městskou policií Opava, která dohlíží na dodržování pravidel.

Kdo je oprávněná (nebo zastupující) osoba?

Občan žadatel nebo jim pověřená osoba, která předloží potřebné doklady

Co si musím připravit, přinést, koho přivést s sebou?

Parkovací karty vydávají Technické služby Opava, s. r. o., Těšínská 71, 746 01 Opava, tel.: +420 553 759 111, na základě předložení velkého technického průkazu od vozidla, občanského průkazu, nebo smlouvy o sídle nebo provozovně v centru města (případně předložení dohody o užívání služebního vozidla k soukromým účelům)

Termíny a lhůty

Parkovací karty jsou vydávány ihned po předložení požadovaných dokladů

Odvolací orgán

Rada SMO

Související právní předpisy

Nařízení SMO o stáních silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě č. 6/2007 v platném znění.

Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích.

Poplatky a sankce

Seznam parkovišť s parkovacím automatem s cenou za parkování najdete zde

Mimo výše uvedenou provozní dobu je stání silničních motorových vozidel na shora specifikovaných místních komunikacích bezplatné s výjimkou náměstí Svobody, kde jednorázová sazba mimo uvedenou provozní dobu činí 2 Kč.

Parkování ZTP, ZTP/P

Držitelům průkazu ZTP, ZTP/P je odborem dopravy vydáno označení vozidla zdravotně tělesně postižených občanů O1 (invalidní vozíček).

Parkování takto označených vozidel je možné na vyhrazených parkovacích stáních pro ZTP (označených dopravní značkou s invalidním vozíčkem), která jsou vyznačena na všech veřejných parkovištích a musí v zóně placeného stání hradit parkovné v souladu s dopravním značením v dané zóně.