Odečet 4 bodů z bodového hodnocení – školení bezpečné jízdy

Upraveno: 18.06.2024

Základní informace

Odečet 3 bodů z bodového hodnocení řidiče.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Písemná žádost podána řidičem, či zmocněncem na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení

Řidič nemá ke dni ukončení školení bezpečné jízdy v registru řidičů, zaznamenáno více než 10 bodů za přestupek, nebo přečin (trestná čin). Přestupek nebo přečin (trestná čin) musí být ohodnocen méně než 6-ti body (max. tedy 5 body).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žádost se může podat 1x za kalendářní rok.

Dotčené instituce

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého dotčené osoby.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (III. NP – bodový systém řidičů):

 

Kontakty na pracovníky registru řidičských oprávnění (RŘo)

Michaela Hoblíková

553 756 956

Referent bodového systému

Renata Martináková

553 756 952

Referent bodového systému

 

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Osobním podání žádosti, platný doklad totožnosti, vyplněná žádost o odečet tří bodů, potvrzení o ukončení školení bezpečné jízdy, ne starší 1 měsíc od podání žádosti.

Správní a jiné poplatky

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Do tří pracovních dnů (při splnění podmínek je odečet proveden okamžitě). Odečet tří bodů se neoznamuje.

Možnost řešit elektronicky

Lze využít elektronické podání s podmínkou splnění zaručeného elektronického podpisu datová schránka Magistrátu města Opavy ID: 5eabx4ttnebo elektronická podatelna: posta@opava-city.cz

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Další informace

Při nesplnění podmínek je vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti a odečet se neprovede.

Alternativní zdroj

Ministerstvo dopravy ČR

Související situace

Stav bodového hodnocení zjistí řidič na příslušném obecním úřadě podle místa trvalého pobytu žadatele, nebo na czech-pointu v rámci celé ČR na základě písemné žádosti. Odečet tří bodů se neoznamuje.