Vrácení řidičského oprávnění

Upraveno: 03.01.2020

Základní informace

Vrácení řidičského oprávnění:

  1. podle ustanovení § 100 zákona č. 361/2000 Sb., pokud pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti. Žádost s předepsanými přílohami zpracují zkušební komisaři, kteří vedou správní řízení ve věci odnětí ŘO pro ztrátu zdravotní způsobilosti.
  2. podle ustanovení § 101 zákona č. 361/2000 Sb., pokud pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu odborné způsobilosti. Žádost s předepsanými přílohami zpracují zkušební komisaři, kteří vedou správní řízení ve věci odnětí ŘO pro ztrátu odborné způsobilosti.
  3. podle ustanovení § 102 zákona č. 361/2000 Sb., po uplynutí nebo upuštění zákazu řízení motorových vozidel, osvědčení se ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání,
  4. podle ustanovení § 123 d zákona č. 361/2000 Sb., nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění z důvodu dosažení celkového počtu 12 bodů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Dotčená osoba či zmocněnec na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení

Podmínky pro vrácení řidičského oprávnění jsou závislé na délce a důvodu pozbytí nebo odnětí řidičského oprávnění. Informace ke konkrétním případům získáte v kanceláři č. 308, pracoviště Krnovská 71B, popř. telefon 553756 956, 952 a to v úřední dny nebo jen v kanceláři bodového hodnocení.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti a doložením potřebných podkladů.

Dotčené instituce

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého pobytu (obvyklého bydliště) žadatele.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (III. NP – bodový systém řidičů):

Kontakty na pracovníky registru řidičských oprávnění (RŘo)

Michaela Hoblíková

553 756 956

Referent bodového systému

Renata Martináková

553 756 952

Referent bodového systému

 

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Platný doklad totožnosti, příslušnou žádost o vrácení řidičského oprávnění, (Žádost o vrácení řidičského oprávnění si je možno vytisknout na těchto stránkách a poté vyplnit popř. osobně vyplnit za pomocí referentky přímo na místě), doklad a ostatní požadované doklady v závislosti na konkrétním případu (např. doklad o odborné způsobilosti ne starší 30 dnů k podání žádosti, posudek o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření, pravomocné rozhodnutí o upuštění od výkonu zbytku sankce nebo trestu zákazu řízení motorových vozidel).

Správní a jiné poplatky

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Dle lhůt zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Možnost řešit elektronicky

Lze využít elektronické podání, s podmínkou splnění zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád. – zaručený elektronický podpis.

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

Vyhl. MD ČR č. 31/2001, kterou se provádí z. č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.