Vydání parkovacího průkazu O7 pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

Upraveno: 20.10.2023

Parkovací průkaz O7 se vydává osobě, která je držitelem průkazu ZTP, ZTP/P. 

Řeší odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend – registr řidičů

Kdo je oprávněná (nebo i zastupující) osoba?

Oprávněnou osobou pro získání parkovacího průkazu je osobně daný držitel průkazu ZTP, ZTP/P. Držitel průkazu ZTP,ZTP/P může být zastoupen zákonným zástupcem nebo opatrovníkem.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – registr řidičů):

Kontakty na pracovníky registru řidičů (RŘ)

Lenka Chejnová

553 756 907

Referentka oddělení registru řidičů

Bc. Eva Vaňková

 553 756 906

  Referentka oddělení registru řidičů

 

Co si musím připravit, přinést

 • Co k tomu potřebujete

 • platný průkaz ZTP nebo ZTP/P,
 • doklad totožnosti (např. občanský průkaz nebo cestovní pas),
 • jednu průkazovou fotografii,
 • původní parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, pokud vám byl už dříve vydaný.
 • Pokud vyřizujete parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením nezletilému dítěti, předkládáte navíc:

 • doklad totožnosti dítěte, popřípadě jeho rodný list. 
 • Pokud vyřizujete parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením osobě s omezenou svéprávností, předkládáte navíc:

 • listinu opatrovníka vydanou příslušným soudem.
 •  

  Platnost parkovacího průkazu

  Platné parkovací průkazy mají číselný formát, je zde vyznačeno přesné datum platnosti, shodné s datem na průkazu ZTP nebo ZTP/P. Parkovací průkaz má platnost dle doby platnosti ZTP.

  Parkovací průkaz není vázán na konkrétní automobil. Může být použit pro vlastní vůz osoby se zdravotním postižením nebo pro vůz osoby blízké. Tedy osoba zdravotně postižená má právo si ho vzít s sebou do každého auta, ve kterém je přepravována. S sebou musí mít také průkaz ZTP nebo ZTP/P.

   

  Umístění průkazu ve vozidle

  Parkovací průkaz musí být v autě umístěn na viditelném místě, nejlépe za předním sklem ze strany řidiče a přední stranou s vyznačenou platností směrem ven (fotografie držitele je tedy viditelná zevnitř auta). Pokud by byl průkaz umístěn tak, že by nebyla platnost průkazu viditelná, má se za to, jako by tam nebyl. Totéž platí, pokud si parkovací průkaz zapomenete doma. Parkovací průkaz nemůžete nahradit jiným průkazem.

  Jestliže není držitel průkazů ve voze přepravován, neměl by průkaz ve voze ani být.

   

   Výhodami parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením je:

 • možnost parkování na místech určených pro invalidy,
 • osvobození od dálničního poplatku při vjezdu na dálnici na území ČR,
 • držiteli parkovacího průkazu, který je zároveň vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla může být zřízeno vyhrazené parkovací stání u místa jeho bydliště v režimu zvláštního užívání místní komunikace.

Lhůta pro vydání

Parkovací průkaz se vystavuje na počkání.

Poplatek

Zdarma