Vydání parkovacího průkazu O7 pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

Upraveno: 06.12.2019

Parkovací průkaz O7 se vydává osobě, která je držitelem průkazu ZTP, ZTP/P. 

Řeší odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend – registr řidičů

Kdo je oprávněná (nebo i zastupující) osoba?

Oprávněnou osobou pro získání parkovacího průkazu je osobně daný držitel průkazu ZTP, ZTP/P. Držitel průkazu ZTP,ZTP/P může být zastoupen zákonným zástupcem nebo opatrovníkem.

Co si musím připravit, přinést

  • občanský průkaz
  • platný průkaz ZTP, ZTP/P
  • 1 fotografii 3,5 x 4,5 cm
  • stávající parkovací průkaz – vozíček
  • v případě zastoupení doklad o opatrovnictví, občanský průkaz

Lhůta pro vydání

Parkovací průkaz se vystavuje na počkání.

Poplatek

Zdarma