Zkoušky k získání průkazu profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ)

Upraveno: 21.12.2019

Řeší odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend

Přihlášení ke zkouškám

Uchazeč žádá o zkoušku na oddělení dopravně správních agend – zkušební komisaři ( Krnovská 71B, 3. patro, dveře č. 304 )

Kdo je oprávněná osoba?

Oprávněnou osobou při podání žádosti je pouze držitel řidičského oprávnění a potvrzení o absolvování výuky a výcviku.

Co si musím připravit, přinést

  • Občanský průkaz
  • Řidičský průkaz
  • Profesní průkaz ( pouze držitel )
  • Potvrzení o absolvování výuky a výcviku ( dává autoškola po absolvování kurzu)

Termíny a lhůty

  • Přiděluje zkušební komisař
  • Nejdříve 5 den od podání žádosti ke zkouškám

Poplatky

Poplatek za zkoušku činí 700,- Kč ( nutno zaplatit nejpozději v den podání žádosti ke zkouškám na pokladně MMO, Horní náměstí 69, Krnovská 71B )