Hotové osobní doklady

Upraveno: 15.04.2024

Na této stránce si můžete pohodlně ověřit, zda je váš  občanský průkaz (1. tabulka)  anebo  cestovní pas (2. tabulka) již připraven k vyzvednutí. Informace o hotových dokladech jsou průběžně aktualizovány  (zpravidla až v okamžiku, kdy jsou k vyzvednutí připraveny další nové doklady).

Upozornění: Občanský průkaz nebo cestovní pas se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti (ust. § 23 odst. 1 zák. č. 269/2021 Sb. nebo ust. § 5 odst. 2 zák. č. 329/1999 Sb.). Doklady jsou vyhotovovány centrálně, proto není možné požadovat resp. garantovat přesný termín připravení dokladu k vyzvednutí.   

Občanské průkazy

Datum podání žádosti:   Doklad vyhotoven:  Doklad je připraven k vyzvednutí od: 
  14. 3. ANO   27. 3.
  15. 3. ANO   27. 3.
  18. 3. ANO   28. 3.
  20. 3. ANO     3. 4.
  21. 3. ANO     3. 4.
  22. 3. ANO     5. 4.
  25. 3. ANO     5. 4.
  27. 3. ANO   11. 4.
  28. 3. ANO   11. 4.
    3. 4. ANO   15. 4.
   4. 4. NE  
   5. 4. NE  
   8. 4. NE  
10. 4. NE  
11. 4. NE  
12. 4. NE  
15. 4. NE  

 

Cestovní pasy

Datum podání žádosti:   Doklad vyhotoven:   Doklad je připraven k vyzvednutí od:  
  14. 3. ANO   27. 3.
  15. 3. ANO   28. 3.
  18. 3. ANO   28. 3.
  20. 3. ANO     3. 4.
  21. 3. ANO     5. 4.
  22. 3. ANO     5. 4.
  25. 3. ANO     5. 4.
  27. 3. ANO     11. 4. 
  28. 3. ANO     11. 4. 
   3. 4. ANO    15. 4.
   4. 4. NE  
   5. 4. NE  
   8. 4. NE  
10. 4. NE  
11. 4. NE  
12. 4. NE  
15. 4. NE  

 

INFORMACE K PŘEVZETÍ VYHOTOVENÝCH DOKLADŮ:

K převzetí občanského průkazu (OP) nebo cestovního dokladu (CD) se dostavte osobně na Odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, pracoviště Krnovská 71B, 1. patro. Na vyvolávacím zařízení zvolte tlačítko Občanský průkaz nebo Cestovní doklad, zvolte Převzetí vyhotoveného dokladu a vyčkejte na vyvolání přiděleného pořadového čísla. Každý klient, včetně nejmenších dětí, musí mít vždy pro každý úkon své  vlastní   pořadové číslo (vyzvedáváte-li např. doklady pro sebe a jedno své dítě, anebo např. současně svůj OP i CD, pak dvě), neboť bez pořadového čísla nemůžete být s ohledem na ostatní klienty odbaveni. Rovněž tak nelze požadovat odbavení ani na propadlé pořadové číslo. K přednostnímu odbavení v konkrétním termínu můžete využít možnosti on-line rezervace.

K převzetí nového občanského průkazu si přineste dosavadní občanský průkaz (pokud Vám již byl vydán), případně jiný doklad totožnosti. Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen při převzetí občanského průkazu prokázat svou totožnost.

K převzetí nového cestovního pasu si přineste platný občanský průkaz a dosavadní cestovní pas (pokud Vám již byl vydán). Neplatný resp. dříve vydaný doklad máte povinnost odevzdat (§ 32 zákona č. 329/1999 Sb.). Neodevzdáním se dopouštíte přestupku, za který lze uložit pokutu do 10.000 Kč (§ 34a) zákona č. 329/1999 Sb.).

Za děti do 15 let, či za občany s omezenou svéprávností, doklady přebírá jejich zákonný zástupce, který je povinen prokázat svou totožnost (platným občanským průkazem) a oprávnění k převzetí dokladu (originálem rodného listu dítěte; originálem rozhodnutí soudu s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci).