Hotové řidičské průkazy

Upraveno: 03.02.2023

Na této stránce si můžete pohodlně ověřit, zda je váš řidičský průkaz již připraven k vyzvednutí. Informace o hotových průkazech jsou pravidelně aktualizovány.

DATUM PODÁNÍ  ŽÁDOSTI:       Doklad vyhotoven:              K VYZVEDNUTÍ  DNE 
DO 9.1.2023 ANO 13.1.2023
11.1. ANO 18.1.
12.1. ANO 18.1
13.1. ANO  19.1.
16.1. ANO 23.1.
18.1. ANO 25.1.
19.1. ANO 25.1.
20.1. ANO 26.1.
23.1. ANO 27.1.
25.1. ANO 1.2.
26.1. ANO 1.2.
27.1. ANO 3.2.
30.1. ANO 3.2.
 

 

 

 
     
     

Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na odboru dopravy Magistrátu města Opavy, oddělení dopravně správních agend, pracoviště Krnovská 71B, přízemí. Na vyvolávacím zařízení stiskněte tlačítko REGISTR ŘIDIČSKÝCH OPRÁVNĚNÍ a vyčkejte na vyvolání přiděleného pořadového čísla. Každý klient musí vždy mít své vlastní pořadové číslo.

K vyzvednutí nového řidičského průkazu si přineste dosavadní řidičský průkaz (pokud Vám již byl vydán) a občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.