Hotové řidičské průkazy

Upraveno: 24.06.2022

Na této stránce si můžete pohodlně ověřit, zda je váš řidičský průkaz již připraven k vyzvednutí. Informace o hotových průkazech jsou pravidelně aktualizovány.

DATUM PODÁNÍ   ŽÁDOSTI:    Doklad vyhotoven:       K VYZVEDNUTÍ DNE
DO 1. 6. 2022 VČETNĚ ANO 8. 6. 2022
2. 6. ANO 9. 6.
3. 6. ANO 9. 6.
6. 6. ANO 10. 6.
8. 6. ANO 15. 6.
9. 6. ANO 16. 6.
10. 6. ANO 16. 6.
13. 6. ANO 17. 6.
15. 6. ANO 22. 6.
16. 6. ANO 23. 6.
17. 6. ANO 23. 6.
20. 6. ANO 24. 6.
22. 6. NE  
23. 6. NE  
24. 6. NE  
27. 6. NE  

Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na odboru dopravy Magistrátu města Opavy, oddělení dopravně správních agend, pracoviště Krnovská 71B, přízemí. Na vyvolávacím zařízení stiskněte tlačítko REGISTR ŘIDIČSKÝCH OPRÁVNĚNÍ a vyčkejte na vyvolání přiděleného pořadového čísla. Každý klient musí vždy mít své vlastní pořadové číslo.

K vyzvednutí nového řidičského průkazu si přineste dosavadní řidičský průkaz (pokud Vám již byl vydán) a občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.