Jsem svědkem nebo účastníkem nehody či jiného protiprávního jednání

Upraveno: 18.06.2024

Stanete-li se svědkem či obětí jednání, které považujete za protiprávní, nebo nehody pak máte možnost zvolit některé z následujících telefonních čísel:

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
150 Hasičský záchranný sbor ČR
155
Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská policie

Přístup k těmto telefonním číslům je tedy zcela bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních telefonů i z veřejných telefonních automatů.

K každém případě se Vám dostane pomoci, nebo alespoň kvalifikované rady.

Městská policie ani Policie ČR neznají pojem zbytečného výjezdu.

Bezplatné telefonní linky 156 a 158 stejně jako ostatní krizová čísla jsou určená k zavolání pomoci v každém případě, kdy jste obětí nebo svědkem něčeho protiprávního nebo nehody. Všechna výše uvedená telefonní čísla však nesmí být vědomě zneužívána.

Pokud jste svědkem nebo obětí akutního protiprávního jednání (pachatel je na místě činu nebo v jeho blízkosti) volejte ihned či jakmile to situace dovolí bezplatnou linku 156 nebo 158. Policejní hlídka provede prvotní nezbytné úkony a v případě, že daná záležitost je ze zákona v kompetenci druhé policie, tuto záležitost předá.

V případě, kdy stav věcí je dlouhodobý, pravidelně se opakující nebo postupně narůstá intenzita problému a nevyžaduje okamžitou intervenci (špatné parkování, černá skládka, hlučný soused, spory se sousedem, spory v rodině, ) opět použijte některou z bezplatných telefonních linek 156 neb 158, ale je lépe využít služby okrskáře MPO

Kontaktní pracoviště

Městská policie Opava ve spolupráci s odborem kontroly, interního auditu a bezpečnosti MMO, odborem životního prostředí MMO, odborem dopravy MMO a oddělením přestupků MMO

Co si musím připravit, přinést, koho přivést s sebou?

Doklad osobní totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)