Jakost vody

Upraveno: 12.12.2019

Řeší odbor životního prostředíOddělení ochrany vod a ochrany zemědělského půdního fondu.

Zjištění jakosti vody

Za jakost vody ve veřejných vodovodní síti zodpovídá její provozovatel, tj. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., regionální pracoviště Opava, Krnovská 109, Opava, Tel.: +420 553 699 111, který by vás měl rovněž informovat o jakosti vody v síti.

Informace o jakosti vody ve vodních nádržích v období letního koupání podává Krajská hygienická stanice MSK, územní pracoviště Opava, Olomoucká 82, Opava, tel.: +420 553 759 111.

Rozbor vody (ze studní apod.) provádí Zdravotní ústav Ostrava, pobočka Opava, Olomoucká 82, Tel.: +420 611 499.

Ve spolupráci s: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., regionální pracoviště Opava; Krajská hygienická stanice MSK, územní pracoviště Opava; Zdravotní ústav Ostrava, pobočka Opava

Podezření na znečišťování vody

Pokud se stanete svědky havárie, při které došlo k úniku ropných látek, chemikálií, apod. do řeky či půdy, zjistili jste neobvyklé znečištění vody v řece, potoce apod. volejte k zásahu Hasičský záchranný sbor MSK, tel.: 150 (informace jsou předávány dále ostatním zainteresovaným subjektům a orgánům státní správy).