Pálení biologického odpadu

Upraveno: 07.01.2022

Pálení listí, trávy a větví na zahradě, popř. pálení jiného odpadu:

V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen suché dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.

Z uvedeného je zřejmé, že lze spalovat pouze suché rostlinné materiály. I v těchto případech je vždy nutno brát na zřetel momentální klimatické podmínky a chovat se ohleduplně ke svému okolí.

Spalování kontaminovaného dřeva, popř. jiných odpadů je zakázáno.

Občané s trvalým pobytem ve městě mohou zdarma odevzdat své odpady na sběrných místech. Bližší informace naleznete na Běžný komunální odpad.

V domácích topeništích lze spalovat pouze palivo určené výrobcem kotle.

Řeší odbor životního prostředí ve spolupráci s Městskou policií Opava. 

Termíny a lhůty

Dle správního řádu, popř. dle zákona o přestupcích.

Odvolací orgán

Krajský úřad

Moravskoslezský kraj

28. října 117

702 12 Ostrava

Sankce

Do výše 50 000 Kč fyzické osobě, která spaluje na otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

Související informace

Vypalování trávy

Fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů. Pokud se stanete svědkem takovéto činnosti, volejte MP Opava (tel.: 156).