Stav ovzduší

Upraveno: 12.12.2019

Řeší odbor životního prostředíČeská inspekce životního prostředí, pobočka Ostrava (Tel.: +420 595 134 111)

Ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem a Hasičským záchranným sborem MSK.

Zjištění aktuálního problému stavu životního prostředí

Tuto problematiku řeší Český hydrometeorologický ústav (dále je ČHMÚ), který provozuje stanici automatického imisního monitoringu (AIMS) umístěnou v Opavě-Kateřinkách na Kolárově ulici. Aktuální informace - ČHMÚ. Lze zde nalézt také další informace související s danou problematikou (snižování emisí, rozptylová studie atd.).

Vydávání upozornění na zvýšenou koncentraci škodlivin

Informace o riziku vzniku nebo o vzniku smogové situace a o jejím ukončení vydává pro veřejnost ČHMÚ.

Podezření na únik škodlivé látky do ovzduší

Při podezření na únik škodlivé látky je nutno kontaktovat Hasičský záchranný sbor MSK (Tel.: 150) a původce.

Termíny a lhůty

V případě správních řízení dle správního řádu, popř. dle zákona o přestupcích.

Odvolací orgán

Krajský úřad

Moravskoslezský kraj

28. října 117

702 12 Ostrava

Sankce

MMO může uložit pokutu až do výše 50 000 Kč za nesplnění zákonných povinností fyzických osob, např. pálení jiných než suchých materiálů v otevřeném ohništi, provozování stacionárních zdrojů v rozporu s pokyny výrobce apod.