Oznámení ohňostroje 25. května 2024

Upraveno: 10.04.2024
Ilustrační obrázek

Oznamujeme Vám, že v rámci oslav 800 let města Opavy dne 25. května 2024 ve 22.30 hodin v blízkosti Sádrovcového jezera, se bude konat slavnostní večerní ohňostroj. 

Místo: travnaté pozemky - louky u Stříbrného jezera, Opava. 

Osoba (firma) zodpovědná za provedení ohňostroje je: Pyro Moravia s.r.o., Daniel Hradil, Slovenská 1a/1085, Ostrava - Přívoz, č. POO 0362 vydán OBÚ Příbram 9. 4. 1996.

Ohňostrojné práce budou trvat cca 8 až 10 minut. Na zabezpečení prostoru proti požáru budou přítomny požární hlídky s minimaxy. 

Při tomto ohňostroji budou použity ohňostrojové výrobky třídy II + III a IV a, na které se nevztahuje povolení obvodního báňského úřadu, jsou vázány pouze oznamovací povinností na příslušném Městském úřadu. Všechny tyto výrobky jsou certifikovány dle evropských norem a tímto jsou schváleny k používání, hlučnost všech těchto výrobků nepřesahuje 120 Db!