Základní rady a povinnosti cyklisty v silničním provozu

Upraveno: 05.03.2020
Ilustrační obrázek
Vzhledem k tomu, že v poslední době jarní a teplé počasí nabádá čím dál víc lidí využívat při své dopravě, sportu a relaxaci jízdní kola, je v této chvíli zajisté nutností připomenout pár základních rad a povinností, jak se chovat v silničním provozu.

Vzhledem k tomu, že v poslední době jarní a teplé počasí nabádá čím dál víc lidí využívat při své dopravě, sportu a relaxaci jízdní kola, je v této chvíli zajisté nutností připomenout pár základních rad a povinností, jak se chovat v silničním provozu.

O tom, jak se při jízdě na kole chovat, jaké je povinné vybavení kola a co se dále doporučuje se dočtete níže.

Vzhledem k tomu, že v poslední době jarní a teplé počasí nabádá čím dál víc lidí využívat při své dopravě, sportu a relaxaci jízdní kola, je v této chvíli zajisté nutností připomenout pár základních rad a povinností, jak se chovat v silničním provozu.

V první řadě by každé jízdní kolo mělo mít vynikající technický stav a mělo by být řádně vybaveno veškerými součástkami, které jsou povinné, a to jak za běžného provozu, tak za snížené viditelnosti. Každé jízdní kolo by mělo být vybaveno i zámkem, které v případě odstavení má zabránit snadnému odcizení tohoto jednostopého dopravního prostředku.

Osoby mladší 18 let nesmí v žádném případě usednout za řídítka jízdního kola bez řádně připevněné helmy či přilby na hlavě, tento ochranný prostředek se však doporučuje všem cyklistům, tedy i dospělým lidem. Děti mladší deseti let nesmějí samotné jezdit na kole po silnici, poněvadž nemají zkušenosti a jistotu na kole, hrozí jim případný pád pod kola vozu nebo střet s automobilem. Děti mladší deseti let tak smějí na silnici pouze za doprovodu osoby starší 15 let. Bez ohledu na věk můžeme jezdit na kole pouze na hřišti, v obytné zóně a na stezce pro cyklisty. Toto místo je nejbezpečnější pro všechny cyklisty a doporučuje se tento prostor při jízdě maximálně využívat.

Samostatnou problematikou je jízda na jízdním kole. Po silnici se jezdí vpravo, vedle sebe nesmí nikdy jezdit dva cyklisté, tito jedou vždy a pouze za sebou. Pokud tomu není jízdní kolo uzpůsobeno, tak jedno kolo je jen pro jednu osobu. Pozor na převážení nákupních tašek a dalšího nákladu v nosiči zavazadel a v košíku, nikdy však tyto věci nepřepravujeme na řídítkách kola.

Co však v posledních létech nejvíce trápí opavské policisty územního odboru Policie České republiky a strážníky Městských policií v Opavě, v Hlučíně, v Kravařích, ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou jsou cyklisté jedoucí pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek či jedů. V této chvíli je snad i povinností připomenout, že na osobu sedící za řídítky jízdního kola je pohlíženo obdobně jako na řidiče jakéhokoliv jiného motorového vozidla. Tudíž na výzvu ze strany policistů a strážníků je cyklista povinen podrobit se orientační dechové zkoušce, případně odbornému měření dechovými zkouškami, jakož i lékařskému vyšetření a odběru biologického materiálu (krve nebo moči) ke zjištění, zda v době jízdy není a nebyl ovlivněn výše uvedenými návykovými látkami. Za jízdu v podnapilosti či pod vlivem jiných látek hrozí cyklistovi ve správním řízení příslušného odboru dopravy magistrátu města či městského a obecního úřadu finanční sankce. 

Policisté i strážníci se budou i v dalších dnech, týdnech a měsících ve výrazné míře zabývat kontrolami vybavenosti jízdních kol, za snížené viditelnosti i osvětlením jízdního kola a cyklistů a hlavně problematiky požívání alkoholu před nebo při jízdě na jízdním kole!

Policisté v této souvislosti připomínají ještě několik dalších pravidel a povinností cyklistů. Než lidé vyjedou po zimním období na první jízdu, měli by své jízdní kolo zkontrolovat a případně odstranit nedostatky, které mohou mít v povinné výbavě. Tato výbava má totiž zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.

Jízdní kolo musí být vybaveno:

 • zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována se zadní červenou svítilnou,
 • přední odrazkou bílé barvy,
 • odrazkami oranžové barvy na obou pedálech,
 • na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola,
 • dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným ovládáním brzdového účinku, dětské kolo pro děti předškolního věku vybaveno protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
 • volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti apod.),
 • matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové případně rychloupínací.

 Výbava kola za snížené viditelnosti:

 • světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného toku musí protínat vozovku nejdále 20 m od světlometu,
 • zadní svítilna červené barvy, může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,
 • zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit svítivost předchozích světel po dobu minimálně 1,5 hodiny bez přerušení.

Doporučené vybavení jízdního kola:

 • účinné blatníky
 • zvonek
 • kryt řetězu

Dalším cílem cyklisty, krom správně vybaveného kola, by měla být také samotná bezpečná jízda. K předchozí části o povinné a doporučené výbavě je určitě nutné připomenout povinnost používat při jízdě ochranou přilbu osobám mladším 18 let, doporučuje se však i pro ostatní cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 19x vyšší. Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou viditelnost cyklisty, také používáním retroreflexních prvků se zvyšuje jeho viditelnost a bezpečnost.

Za nevhodné chování cyklisty lze považovat nesprávný způsob jízdy. Jeho místo při jízdě je vždy vpravo a to i na cyklostezce, nutné je dodržovat dostatečný odstup od překážek a předvídavost samotného dění kolem cyklisty. Průjezd zatáčky by měl být takový, aby příčinou vysoké rychlosti nevyjel do protisměru, případně úplně mimo komunikaci. Cyklista by měl být vždy ohleduplný a také předvídavý. Sledovat stav komunikace, vyhýbat se překážkám, přičemž o změně směru jízdy by měl své okolí upozorňovat včas a vhodným způsobem.

K požitku z jízdy přispěje také vhodně naplánovaná trasa. Měla by být přizpůsobena možnostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na pozemní komunikaci s větší frekvencí nákladních vozidel k bezpečné jízdě také zcela jistě nepřispěje. V neposlední řadě by neměl zapomenout na nulovou toleranci hladiny alkoholu při jízdě. V případě kontroly se cyklista pod vlivem alkoholu řeší obdobně jako řidič motorového vozidla.

por. Bc. René Černohorský, komisař

(upraveno)