Co když bude nařízena evakuace, co mám dělat?

Pokud bude nařízená evakuace, pak pokyn k jejímu provedení bude předán formou tísňové informace za pomocí elektronické sirény, mobilní sirény či megafonu. Následně:

  • dodržujte zásady pro opuštění bytu,
  • dostavte se na nejbližší shromaždiště osob, kterým je nejčastěji zastávka MHD,
  • bude-li povoleno použít vlastní vozidla, pak sebou vemte tolik osob, kolik bude možné,
  • sledujte dopravní informace vysílané v rádiu a řiďte se dopravními pokyny policie a místními úpravami pomocí dopravních značek,
  • dostavte se na určité místo.

Přeprava nemocných, postižených, osob z nemocnic, škol apod. se zajišťuje pomocí přepravních prostředků přidělených obci se zvlaštním zřetelem podle specifikace cestujících.