Co když se ukrývám doma, co mám udělat?

Pokud se musíte ukrývat doma, dodržujte následující pokyny.

  • Reagujte na pokyny bez paniky.
  • Zapněte rádio nebo televizi a dbejte pokynů sdělovacích prostředků.
  • Zachovejte klid a zbytečně netelefonujte.
  • Připravte si improvizované roušky.
  • Utěsněte okna, např. oblepením rámů, látkami aj.
  • Omezte svůj pohyb po bytě, hlavně v blízkosti oken.
  • Připravte si evakuační zavazadlo pro případnou evakuaci.
  • Odstraňte hořlavé předměty včetně závěsů.
  • Připravte si hasicí prostředky.
  • Při chemické havárii se neukrývejte do sklepa - většina plynných škodlivin je těžší než vzduch.