Co když se vyskytnu v nepřehledné situaci, kam volat nejdříve?

Pokud se vyskytnete v nepřehledné situaci, zkuste se držet následujících bodů.

  • Neváhejte! Každá vteřina zaváhání může znamenat ztrátu času pro vyřešení těžkostí.
  • Volejte vždy na číslo 150! Operační středisko Hasičského záchranného sboru ČR v rámci integrovanného záchranného systému zpravidla provádí koordinaci zásahu při mimořádné události.
  • Využívejte telefonní línky tísňového volání! Účelné využívání linky tísňového volání urychlí přivolání odborné pomoci v případě, že se ocitnete v jakékoliv mimořádné události, kdy jsou ohroženy životy, zdraví, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí.
  • Nezmatkujte! Při tísňovém volání musí být hovor co nejstručnější a nejvýstižnější.

Při hovoru sdělte:

  • co se stalo,
  • kde se to stalo,
  • své jméno, číslo telefonu a odkud voláte a
  • vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.